Izdaje, eseji, člankiIzdaje


Slovenski pritrkovavec - Il scampanotador sloven - Il campanaro sloveno
Ivan Mercina
Katoliška knjigarna – Pritkovalci Goriške
Gorica 2016

Naslovna stran PDF »


Zvonovi in zvoniki v Gradiscu. Glas boga, glas skupnosti
Andrea Nicolausig
Pritkovalci Goriške - Istituto di Storia Sociale e Religiosa
Gorica 2011

Naslovna stran PDF »


Zgodovina zvonika sv, Lovrenca (1570-1925)
Giovanni Marega, Liliana Mlakar
Župnija sv.Lovrenca, San Lorenzo Isontino
2010

Naslovna stran PDF »Eseji


Zvonovi v Tapoglianu
Giulio Tavian
Voce Isontina
7. december 2013

Zvonik Prestolnice. Zgodovinski pripiski iz Kapiteljskega Arhiva
Andrea Nicolausig
Borc San Roc, n° 25
2013

Arhitektonska evolucija zvonikov okoli Cervignana
Giacomo Pantanali
uredil Ferruccio Tassin Sarvignan, Furlansko filološko društvo
Udine 2012

1886: nov vrh v dar. Pietro Merlo, dobrodelnik za zvonik vasi
Andrea Nicolausig
Borc San Roc, n° 24
2012