Sledeča srečanjaProgram dejavnosti 2022
Lettera del presidente e programma 2021 dell'associazione
 
Grado - Pellegrinaggio a Barbana: 4 junij 2022
Capriva - 16a Festa dei campanari: 3 september 2022
Giovani campanari & rassegne campanarie: da april 2022

  glej program »
8 maj

Campanili aperti
San Giorgio in Colle e San Lorenzo Martire
 
visite guidate con il prof. Hans Kitzmüller e dimostrazione scampanio

  glej program »
Razširjati tradicijo pritrkovalstva na Goriškem

Foto del campanile di Aquileia, parzialmente coperto dalle chiome dei cipressi

Projekt

«Pritrkovalci Goriške» è je projekt, nastal iz želje obvarovati, vrednotiti in širiti stoletja dolgo tradicijo pritrkovanja, ki še vedno živi na Goriškem. Predlagan je kot stična točka, preko katere bi se lahko vse pritrkovalske skupine našega območja povezovale v skupnost ljudi, ki delijo isto navdušenje in »strast« ter opravljajo svoje poslanstvo v družbi.

Temelječ na bogatih izkušnjah, ki so nam bile posredovane, želimo okrepiti umetnost pritrkovanja, da bi ohranili pritrkovalsko nasledstvo in da ne bi izgubili bogastva, ki ga izražajo skupine naše dežele.

Od Svetogorske bazilike se oziramo na Goriško, oziroma na ozemlje, ki z Gorico, geografskim in kulturnim centrom, vsebuje Soško in Vipavsko dolino, Brda, Goriški Kras, ozemlje Tržiča, Gradež, Furlansko nižino, Gradiščansko in Krminsko…


Cilji


širiti tradicijo pritrkovanja

  • vzpodbujati priložnosti za medsebojna srečanja, spoznavanja in pobratenje med vsemi skupinami, posameznimi pritrkovalci in drugimi, ki jih ta umetnost zanima. Poleg ostalih druženj enkrat letno organizirati srečanje vseh pritkovalcev na različnih romarskih središčih ozemlja Goriške;
  • spodbujati in skrbeti za prepoznavnost pritrkovalskih srečanj in tekmovanj, ki jih pripravljajo posamezne skupine;
  • ponovno oživiti umetnost pritrkovanja, še posebej v krajih, kjer se ne pritrkuje več.

zgodovinsko in glasbeno raziskovanje

  • oglaševati in podpirati aktivnosti, ki se ukvarjajo z zgodovinskim raziskovanjem, katalogizacijo naših zvonikov in zvonov ter vlogo zvonov nekoč in danes;
  • zbirati in zapisati pritrkovalske melodije tega območja.

pobude

  • zagotoviti (po izraženi želji za določen dogodek odgovorne osebe) pritrkovalsko skupino, ki bo na razpolago in pomoč ob določenem praznovanju na škofijski ali župnijski ravni v krajih, kjer pritrkovalcev ne premorejo več;
  • ustanoviti nekakšno »komisijo za zvonove« katere naloga bi bila nuditi ustrezno svetovanje v primerih adaptacij zvonikov in zvonov.